ekosystém

ucelená část biosféry, tedy určitý typ prostředí a na něj vázané živé organismy; příkladem ekosystémů může být například les, louka, skála, rybník, pole