EIA

Environmental Impact Assessment – posuzování vlivů činností člověka na životní prostředí.