Dřevinná skladba

procentuální zastoupení druhů dřevin v lesním porostu. V současnosti často díky hospodářským zásahům neodpovídá přirozené skladbě (např. procento výskytu jehličnanů, zjm. smrku v lesích ČR je příliš vysoké). Záleží přitom vždy na stanovištních podmínkách (např. ve vyšších horských polohách je naopak smrk stanovištně původní dřevinou)!

Drevinna-skladba-lesu-v-CrDřevinná skladba lesů v ČR