Dřevina rostoucí mimo les

strom či keř rostoucí jednotlivě (solitérně) i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

P1010176

foto: autor