Drenážní systém

Představuje soustavu trubek a ploch s velkou propustností pro kapaliny, které jsou umístěny ve spodní části skládky, tak aby kumulovalykapaliny ze skládky. Ty jsou poté odčerpávány do jímky skládkových vod mimo těleso skládky