depozice

spad zachycený na zemském povrchu nebo ekosystémem, obvykle používáno pro látky znečišťující ovzduší