Degenerace

vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje. Narušení genetické informace v populaci, např. příbuzenským křížením v malých populacích s nízkým počtem jedinců.