Defoliace

odlistění, opadávání listů (též jehličí)