Chemotrofní organismus

= organismus schopný využívat energie chemické reakce jako zdroj energie (bakterie, houby, prvoci, mnohobuněční živočichové)