Bitumen

Přírodní či uměle vytvořené živice. Materiály, které mají vysokou viskozitu a jsou nerozpustné ve vodě. Jedná se např. o asfalt a dehty