biosféra

živý obal Země; souhrn všeho živého na Zemi, část planety, včetně atmosféry a svrchní části litosféry, kde se vyskytuje nějaká forma života (živočich, rostlina, bakterie apod.)