Bioregion

biogeografický region. Jedinečná jednotka biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. Jde o jednotky potenciální bioty daného regionu (např. Krušnohorský, Mostecký či Milešovský bioregion), vázané na jeho specifické podmínky (klimatické, geologické, půdní aj.).

Martin Hordějčuk; original author is Culek, Martin et. al. (2005) Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported