Biomasa

hmota jedinců (fytomasa – rostlinná hmota, zoomasa – živočišná hmota), nebo hmota populací na určité ploše (m2, km2) nebo v prostoru (litr, m3).