biodiverzita

biologická rozmanitost, nejčastěji je slovo používáno ve smyslu druhové pestrosti