Bazalt

čediče, jsou tmavé, výlevné vyvřelé horniny, porfyrické (nestejně zrnité) nebo sklovité struktury.