Autotrofní organismus

= organismus schopný přeměňovat anorganické látky na organické, zdrojem energie je sluneční záření (zelené rostliny, řasy, sinice)