Areál

oblast zeměpisného rozšíření určitého druhu rostliny či živočicha.