Archeologické naleziště

místo archeologického nálezu, který je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku vývoje a uchoval se zjm. pod zemí.