antropogenní

člověkem vytvořené, člověkem zapříčiněné