Acidifikace

okyselení prostředí, podrobněji ODKAZ