Význam půdy pro přírodu a člověka

? „Rozhlédněte se z okna, zavzpomínejte, kudy vedla vaše cesta do školy, co jste dělali s rodiči během víkendu. Co z toho, co jste pozorovali bylo ovlivněno půdou? Ovlivňuje její přítomnost i váš bežný každodenní život?“

Půda je prostředím, ve kterém žije velké množtví nejrůznějších organismů, je stanovištěm planě rostoucích i kulturních rostlin, na kterých jsou závislí živočichové včetně člověka. Je zásadní šložkou prakticky všech ekosystémů, kdy především mikroorganismy obsažené v půdě, mající roli rozkladačů (dekompozitorů) mají zásadní vliv na správných chod řady ekosystémových procesů. Jako stanoviště zelených rostlin a některých řas a sinic se půda nepřímo podílí na tvorbě životně důležitého kyslíku v procesu fotosyntézy.

Půda ovlivňuje lidský život také přímo, je prostředím pro pěstování kulturních plodin, které se využívají jako krmivo ale také jako přímý zdroj potravy. Důležitým ukazatelem je v tomto případě úrodnost půdy, která je vyjádřena především množstvím minerálů, humusu v horizontu A a dostatkem vody.

Úrodnost půdy je její schopnost vytvářet rostlinám ideální podmínky pro příznivý růst. Tedy zajišťovat jim dostatečné množství vláhy a živin po celé jejich vegetační období.  

Úrodné půdy mají dostatečné (nikoli nadměrné!) množství živin – dusík, fosfor, draslík. Obsahují dostatek humusu a jejich struktura umožňuje snadné prostupování vzduchem. Většinou jde o půdy neutrální až mírně alkalické, s dostatečným zastoupením stopových prvků, potřebných pro ideální růst rostlin (zinek, síra, hořčík, železo a další).

V našich podmínkách představují ideálně úrodné půdy především černozemě v údolí větších řek.