Významné průmyslové podniky v regionu

Skupina UNIPETROL, člen ORLEN GROUP

Unipetrol_logo

Na poli rafinérských produktů a petrochemie přestavuje skupina Unipetrol jednu z nejvýznamnějších firem v ČR a ve výrobě rafinérských produktů i v regionu střední Evropy. Zaměstnává téměř 4 000 pracovníků ve třech rafinériích s celkovou roční využitelnou kapacitou 5,5 milionů tun a vlastní více než 300 čerpacích stanic. Samotná skupina je součástí nadnárodní rafinérské skupiny PKN ORLEN, která provozuje sedm rafinérií v Polsku, České republice a Litvě s celkovou roční kapacitou téměř 32 milionů tun a 2 700 čerpacích stanic v Polsku, České republice, Německu a Litvě. Celkem skupina PKN ORLEN zaměstnává více než 20 tisíc lidí.

Skupina UNIPETROL se zabývá výrobou a prodejem rafinérských výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií v rámci České republiky i středoevropského regionu. Skupina rovněž provozuje vlastní dopravní služby, financuje vlastní výzkum a vývoj (součástí skupiny jsou dvě skupiny výzkumu a vývoje – Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. a Polymer institute Brno, spol. s r.o.).

Je stoprocentním vlastníkem těchto dceřiných společností:

UNIPETROL RPA, s.r.o., výrobce a obchodník s rafinérskými, petrochemickými a agrochemickými produkty. Samotná UNIPETRO RPA vznikla sloučením společností CHEMOPETROL, UNIPETROL RAFINÉRSKÁ a UNIPETROL RPA (rafinérie, petrochemie, agrochemie). BENZINA, s.r.o., provozovatel největší sítě čerpacích stanic v České republice, UNIPETROL SEVICES, s.r.o., logistické a podpůrné středisko pro všechny členy společnosti Skupiny, UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., profesionální železniční přepravce nejen chemických a petrochemických produktů, včetně souvisejících služeb. UNIPETROL TRADE,s.r.o., provozovatel vlastní sítě zahraničních afilací a obchodních zastoupení.

Další významné majetkové účasti Skupiny:

ČESKÁ  RAFINÉRSKÁ, s.r.o. (51 %), společný podnik s ENI  INTERNATIONAL a Shell Overseas Investment B.V. a ConocoPhilis, největší zpracovatel ropy v ČR pro širokou škálu produktů s celkovou roční kapacitou 8,8 mil.t., PARAMO, a.s., největší výrobce asfaltů, mazacích a topných olejů, paliv a dalších rafinérských produktů (73,52 % - UNIPETROL, a.s., 3,73 % - PKN ORLEN S.A.).

Rafinerska_logo

Spolchemie – Ústí nad Labem

Dalším z velkých chemických závodů je ústecká Spolchemie – Spolek pro chemickou výrobu. Byla založena již v roce 1856 pod názvem Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Poloha Spolku blízko vodního zdroje nad ústím řeky Bíliny a důležitá železniční trať Praha-Ústí nad Labem-Drážďany a tzv. teplická dráha do severočeského hnědouhelného revíru umožnily rychlý rozmach výroby již brzy po svém uvedení do provozu. Podnik byl vždy specializován na anorganickou chemii a její výrobky a na výrobu organických barviv. Měl vlastní vědecké zázemí v podobě nejlépe vybavených laboratoří v monarchii.

Spolchemie vyrábí 500 výrobků ve třech hlavních oborech.

Spolchemie_logo

DELI  Lovosice

Deli_logo

Jeden z nejstarších potravinářských závodů. Byl založen v roce 1805 Augustem Tschinkelem a jeho syny. Původně podnik zpracovával čekanku a kávovinové směsi, později cukrovinky a od roku 1956 až dodnes vyrábí trvanlivé pečivo (Tatranky, Miňonky, Čokotatranky, Horalky, Bebe dobré ráno, Vlnky). Podnik je součástí společnosti Opavia. Výrobky se vyvážejí do  Evropy i mimo Evropu.

Čížkovice – těžba vápence

Lafarge_logo

Výroba cementu má v Čížkovicích více než 110 let trvající tradici. V roce 1991 vznikla z původního státního kombinátu akciová společnost Čížkovická cementárna a vápenice. V roce 1992 odkupuje část akcií společnost Lafage Copee. Od roku 1995 jen Lafage, která se postupně stala majoritním vlastníkem. Nová firma provedla rozsáhlou rekonstrukci výroby cementu. Výrobní závod je situován v katastru obce Čížkovice, 4 km západně od Lovosic.

Kvalitní vápenec pro potřebu výroby se těží v Úpolanech – Chotěšově. Lokalita je vzdálená tři kilometry od závodu. Lom je jámového typu, povrchová těžba probíhá v několika etážích. Mocnost vápence je až osm metrů. Do závodu je surový vápenec transportován pásovým dopravníkem.

Setuza Ústí nad Labem

Setuza_logo

Akciová společnost SETUZA Ústí nad Labem je dnes předním zpracovatelem olejnin v České republice a největším tuzemským výrobcem především rostlinných jedlých olejů, které tvoří téměř 70 procent produkce firmy. Vedle toho dodává na trh sortiment spotřební drogerie, který zahrnuje prací prášky, toaletní i prací mýdla, kolínské a pleťové vody.

Nemalý tržní podíl, zhruba 15 procent, mají i technické oleochemické výrobky, jež jsou určeny pro další zpracování v průmyslu či jako stěžejní produkty pro výrobu ekologicky šetrných pohonných hmot a maziv.

Air Produkts, s.r.o.

Air_products_logo

Společnost Air Products zahájila svou činnost v České a Slovenské republice v roce 1991. Mezníkem úspěšné expanze na místní trhy se stal projekt realizovaný pro Chemopetrol Litvínov – vybudování největšího a nejmodernějšího zařízení na dělení vzduchu ve střední Evropě, které je dimenzováno na produkci stovek tun vysoce čistého kapalného kyslíku, dusíku a argonu. Hlavní oblastí působnosti firmy jsou dodávky technických plynů pro různá průmyslová odvětví (metalurgii, sklářství, svařování a tepelné dělení, potravinářství, elektronický průmysl, životní prostředí a celou řadu dalších oborů). Podle přání zákazníků jsou plyny dodávány potrubím, v cisternách nebo v lahvích. Mezinárodní společnost Air Products (NYSE:APD) byla založena v roce1940 a patří mezi vedoucí světové výrobce a dodavatele technických plynů a chemikálií. V současné době Air Products zaměstnává více než 19 900 pracovníků, působí ve 30 zemích po celém světě a roční obrat společnosti dosáhl výše 7,4 miliard dolarů. Air Products zaujímá na trhu přední místo mezi dodavateli klíčových globálních společností, které se zaměřují na výrobu elektroniky a chemických produktů, a je významným inovátorem v mnoha průmyslových oblastech.  

Palivový kombinát Ústí nad Labem

Palivovy_logo

Hlavním předmětem činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí se sídlem v Ústí nad Labem, byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 usnesením vlády č. 331 ze dne 11. září 1991 a číslo 444 ze dne 30. října 1991 bylo rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současné a následné postupné revitalizaci celého území dotčeného činností lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen k programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. V dubnu 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí. V současné době Palivový kombinát Ústí, s.p. realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností. Obzvláště významné jsou rozsáhlé hydrické rekultivace-vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most-Ležáky. Dále zajišťuje likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, realizuje převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje vypořádání majetkoprávních, restitučních nároků a technickou likvidaci již nepotřebných objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku.

Elektrárny Prunéřov

Cez_logo

Elektrárny Prunéřov jsou největšími uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Sestávají ze dvou bloků – Prunéřov I a Prunéřov II. Patří energetické skupině ČEZ a.s. Jako zdroj paliv je využíváno energetické hnědé uhlí z lomu Libouš. V rámci první vlny odsíření proběhlo v letech 1996 – 1999 komplexním odsíření všech elektráren skupiny ČEZ v severních Čechách. Došlo tak k zásadnímu snížení emisí - oxidů síry o 92 %, oxidů dusíku o 50 %, tuhé znečišťující látky o 93 % a oxid uhelnatý o 77 %. Elektrárna Prunéřov má v současné době 4 rekonstruované bloky o výkonu 110MW. V roce 2019 se počítá s vyřazením Prunéřova I z provozu. Elektrárna Prunéřov II má pět 210 MW bloků. V roce 2016 se plánuje jeden z bloků převést do omezeného provozu.

Tusimice_logoPrunerov_logoPocerady_fotoLedvice_foto

Elektrárna Tušimice

Jedná se o významný energetický zdroj, který původně zahrnoval dvě tepelné elektrárny – Tušimice I a Tušimice II.  Nejprve byla postavena elektrárna Tušimice I v roce 1964. V roce 1998 byla odstavena a nahrazena elektrárnou Tušimice II, která má výkon 800 MW. V roce 1997 byla odsířena. Jako paliva je využíváno hnědé uhlí z dolu Nástup-Tušimice. Elektrárna pracuje velmi efektivně, protože je umístěna v centru těžby energetického uhlí dolu Nástup I. Palivo je do elektrárny dopravováno psovou dopravou přímo z míst těžby. Tím odpadají další náklady za dopravu. Elektrárna prošla rozsáhlou rekonstrukcí (turbíny, kotle, odsíření atd.).

Vyjmenujte hlavní produkty vyráběné Skupinou Unipetrol, člena Orlen group.

Jaké jsou hlavní výrobky akciové společnosti Spolchemie Ústí nad Labem?

Které hlavní výrobky produkuje firma Air Produkts, s.r.o.?

Jaké výrobky produkuje firma Lovochemie, a.s.? Uveďte příklady.

Na jakou činnost se v současné době specializuje Palivový kombinát Ústí nad Labem?

Jaký výkon mají elektrárny Prunéřov I a II? Jaký výkon má elektrárna Tušimice II?

Jaký je hlavní obor podnikání firmy Kombiprofi, v.o.s.?

Vyjmenujte důležité firmy a společnosti působící v Karlovarském kraji. 

V literatuře vyhledejte léčebné zaměření uvedených západočeských lázní.