Ekosystémy v ČR

V ČR a v podstatě i ve střední Evropě se v současnosti prakticky nevyskytují člověkem nepozměněné části přírody. Člověk svým působením do ekosystémů zasahuje po několik tisíc až desítek tisíc let. Mezi největší zásahy patří v obecné rovině odlesnění krajiny. Území našeho státu spadá do oblasti smíšených a listnatých lesů. Nelze si však představovat, že pokud by člověk neexistoval, byly by v ČR pouze lesy. V minulosti byla krajina pod tlakem např. velkých savců (pratur, zubr) a oheň tu byl častým návštěvníkem. Navíc nelze opomenout ani další bezlesá území, rašeliniště, skalní výchozy a vrcholky hor. Velmi obecně lze ekosystémy rozdělit i na lesní a nelesní.

Ukol
1. Podívej se do Zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.114/1992 Sb.) na definici národního parku a seřaď všechny naše 4 národní parky podle toho, jak moc se podle tebe blíží přirozenému ekosystému.
2. Vyhledej na internetu (např. BioLib, AOPK, servery národních parků), který ekosystém v jednotlivých národních parcích převládá.