Vliv lesnictví

Lesy zabírají třetinu území České republiky a v naprosté většině z nich probíhá nejméně od druhé poloviny 18. století cílené lesnické hospodaření. Smyslem zavedení racionálního lesnictví byla především ochrana lesů před jejich drancováním. Ve smyslu zachování lesních porostů byla tato snaha bezesporu úspěšná. Vliv lesnictví se ovšem projevil nepříznivě v jiném aspektu, a tím je druhové složení lesů.

Smrkovy-les

(Foto ZDROJ 25)

Pracujte s mapami na Národním geoportálu INSPIRE. Do mapy si přidejte vrstvu "Lesní plochy a jejich změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 2000", kterou naleznete na záložkách Mapové kompozice - Základní - Přírodní prvky a jevy. Zaškrtněte si pouze vrstvy Přírůstky lesních ploch a Úbytky lesních ploch. Najděte, kde ve vaší části kraje došlo mezi lety 1990 a 2000 k přírůstkům a úbytkům lesních ploch. Co převládá, přírůstky nebo úbytky? Mohou mít i přírůstky lesních ploch nějaký nepříznivý vliv?