Vliv dopravy

S postupným rozvojem průmyslu jde od 19. století postupně ruku v ruce také rozvoj dopravy. Nejprve se začala rozvíjet doprava železniční, ale dominantní z hlediska vlivu na krajinu se během 20. století postupně stala doprava silniční. Výstavba silnic a dálničních tahů má na krajinu značný vliv, který spočívá jednak ve změně jejího vzhledu. Mnohem významnější je ale omezování pohybu volně žijících živočichů, ke kterému s rozvojem silniční sítě a jejího velkého dopravního zatížení dochází. Doprava se krajiny dotýká také tím, že do ní plošně zanáší škodliviny vznikající spalováním pohonných hmot a značně krajinu zatěžuje hlukem. Krajina je dopravou ovlivňována také v celkové bilanci využití půdy, protože je celkově prostorově značně náročná. Hlavní dopravní tahy se významným způsobem podílí na fragmentaci krajiny. Podrobněji o dopravě ZDE.

 Dalnice

(Foto ZDROJ 34)

Jaký vliv mají na krajinu jednotlivé druhy dopravy (silniční, železniční, vodní, letecká,...)? Nezapomeň na infrastrukturu, kterou využívají!