Požadavky na IT a grafika

Požadavky IT 

  • při prvním načtení webové stránky je obvykle text nečitelně v obrázku
  • v kapitolách „Zdroje“ zasahují webové odkazy i do menu (nezalamují se správně)
  • v kapitole Radovesická výsypka vložit interaktivně stránku http://kontaminace.cenia.cz

 Požadavky grafika 

  • kapitola „Dřeviny našich lesů“, vytvořit graf podle údajů v tabulce, která je součástí kapitoly, buď dva kruhové diagramy zvlášť pro historickou a současnou skladbu lesů nebo jeden sloupcový diagram s barevně odlišeným sloupci pro uvedené dvě kategorie 

Ostatní poznámky 

  • vytvořit prostor pro nevládní organizace zabývající se problematikou ŽP