Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je stav, při kterém dojde v atmosféře ke zvýšení obsahu látek s negativním vlivem na živé organismy nebo i celé ekosystémy. Znečišťující látky v ovzduší nazýváme polutanty.

Prunerov-podvecer

(Foto ZDROJ 13

Zkuste si zahlasovat v anketě a potom se podívejte zde na krátký komentář k možnostem.

Který z uvedených způsobů života podle vás nejméně přispívá ke znečišťování ovzduší?

  1. bydlí v paneláku, vytápění dálkové, jezdí autem 231
  2. bydlí v rodinném domě, kotel na uhlí, jezdí autem 152
  3. bydlí v paneláku, vytápění dálkové, jezdí veřejnou dopravou 138
  4. bydlí v rodinném domě, kotel na dřevo, jezdí veřejnou dopravou 199