Vliv na zdraví lidí

Řada znečišťujících látek má přímý vliv na zdraví lidí. V mnoha znečištěných oblastech světa to lze prokázat na výskytu nejrůznějších druhů onemocnění, který souvisí s mírou a způsobem znečištění. Nemusíme ale chodit ani za hranice našeho státu, abychom viděli veliké rozdíly, které stále panují mezi ovzduším ve znečištěných regionech, jakými jsou severozápadní Čechy a Moravskoslezský kraj a regiony s ovzduším čistším. Souvislost s větším výskytem řady chorob a nižší průměrnou nadějí dožití je tady zřejmá.

Zdraví obyvatel ale mohou ovlivňovat i další znečišťující faktory, třeba nadměrná hlučnost zatěžující stresem nejvíce lidi žijící v blízkosti hlavních silničních tahů a míst s vysokou hustotou dopravy.

 Dopravni-zacpa-vtip

Podívejte se na obrázek. Přeložte si jeho text a diskutujte o něm se spolužáky.

Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu zjistěte, ve kterých částech České republiky je čisté, a ve kterých znečištěné ovzduší.

(Obrázek ZDROJ 22)

Prach + PAU = rakovina

Polyaromatické uhlovodíky (PAU) se dokáží navázat na prašné částice a vytvořit nebezpečné částečky, které po proniknutí do plic dokáží velmi podráždit dýchací soustavu a vyvolávat astma. Co je ještě vážnější, je prokázán také vliv tohoto mechanismu na vyšší výskyt některých druhů rakoviny, především dýchacího ústrojí. V oblastech, kde se tedy koncentruje z různých zdrojů jak vysoké zatížení prašným znečištěním, tak polyaromatickými uhlovodíky, tento jev nastává a negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel. Situace v severozápadních Čechách patří v tomto ohledu i po zřetelném zlepšení v 90. letech 20. století k tomu nejhoršímu, s čím se můžeme v naší republice setkat. Vysoké zatížení regionu polétavým prachem souvisí s těžbou hnědého uhlí, provozem uhelných elektráren a tepláren i s intenzivní automobilovou dopravou negativně ovlivňující především hustě osídlenou pánevní část oblasti. Polyaromatické uhlovodíky pak svůj zdroj nacházejí opět v automobilové dopravě a dále pak v různých průmyslových podnicích.

Jaká řešení byste navrhli pro zlepšení čistoty ovzduší ve městech zatížených emisemi z automobilové dopravy?