Problém ozonové vrstvy

Ozonová vrstva je část atmosféry ve výšce přibližně 25 – 35 km nad zemským povrchem, ve které je zvýšená koncentrace ozonu (O3), tedy trojmocné molekuly kyslíku. Zatímco v přízemní vrstvě atmosféry je ozon problematickým plynem řazeným mezi škodliviny, ve stratosféře je pro život na Zemi naprosto zásadní. Ozonová vrstva má totiž schopnost zachycovat ultrafialové záření ze Slunce, které působí na živočichy mimořádně nepříznivě a způsobuje rozvoj rakoviny a dalších problémů. Existence ozonové vrstvy tak ve skutečnosti umožňuje život na souši. Ve vodním prostředí je situace jiná, protože již poměrně tenká vrstva vody UV-záření pohltí.