Možnosti řešení

Prozatím jsme se zabývali hlavně tím, co všechno může znečištění ovzduší způsobovat, jaké nejrůznější ekologické katastrofy již zapříčinilo a k čemu všemu by mohlo v budoucnu docházet. Víme, které látky ovzduší znečišťují a jak se do ovzduší dostávají. Čemu se budeme věnovat nyní je ale nástin možných řešení. Budeme tedy zvažovat možnosti, jak do budoucna lépe chránit naše ovzduší nebo přispívat k jeho postupnému vyčištění.

Úkol Jak byste řešili problematiku znečištěného ovzduší, kdybyste měli neomezené množství finančních prostředků a pracovní síly?