Globální změny klimatu

Problematika globálních změn klimatu patří v posledních letech k nejdiskutovanějším globálním problémům životního prostředí. Je exaktně doloženo, že od konce 18. století, tedy od počátku rozvoje průmyslu a masivnějšího spalování fosilních paliv, vzrůstá nebývalým způsobem koncentrace oxidu uhličitého v zemské atmosféře. Většina vědeckých studií se přiklání k tomu, že tento nárůst je způsoben převážně lidskou činností. Oxid uhličitý přitom patří mezi významné skleníkové plyny, které přispívají k zadržování tepelného záření ze Slunce v zemské atmosféře. Je tedy vysoce pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska způsobuje vypouštění skleníkových plynů člověkem do atmosféry oteplování zemského klimatu, které je dokumentovatelné především pozorováními ve 20. století (podrobněji zde). Vzhledem k tomu, že je však klimatický systém Země mimořádně složitý, není vždy snadné odfiltrovat nejrůznější další vlivy, které se na vývoji podnebí Země také podílejí a vývoj klimatu tak bývá interpretován poměrně různorodě. Podle Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) je lidstvo s jistotou odpovědné za zvyšování množství skleníkových plynů v atmosféře a s velmi vysokou pravděpodobností právě člověk svou činností vyvolává i změny globálního klimatu.

Globalni-teploty-1850-2005

Vývoj globální teploty ve 20. století. Během 20. století se globální teplota prokazatelně zvýšila zhruba o 0,75 °C proti 2. polovině století devatenáctého. (Graf ZDROJ 23)

 Projekce-vyvoje-teploty-na-zemi-v-21-stoleti

Projekce vývoje teploty na Zemi v 21. století. (Mapa ZDROJ 24)