Eutrofizace

Eutrofizace obecně je nadměrné obohacování prostředí živinami. Na první pohled by se mohlo zdát, že přidávat do nějakého ekosystému živiny by neměl být problém. Všechno přeci lépe poroste, takže se bude rostlinám dobře dařit, budou větší a v návaznosti na to na tom budou dobře i živočichové. Jenže tak tomu vždy není. Nejznámějším příkladem eutrofizace je nadměrné obohacování rybníků či jiných vodních nádrží živinami, nejčastěji splachy hnojiv z polí, které vyvolává přemnožení vodního planktonu (tzv. vodní květ). Jeho rozkladem po odumření (především rozkladem sinic) se uvolňuje do prostředí množství toxických látek, které způsobují úhyn ryb i dalších organismů v ekosystému. Dále také ZDE.

 Vodni-kvet

Vodní květ. (Foto ZDROJ 35)