Opř při hromadných sportovních akcích

Ochrana při těchto akcích vychází ze zásad MOV (Mezinárodního olympijského výboru) pro organizátory sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru (nejen pro olympijské hry). Vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Jde zejména o zachování biodiverzity, ochranu ekosystémů, územní plánování, znečištění životního prostředí, péči o přírodní zdroje a hospodaření s odpady, zdraví a bezpečnost, rušivé vlivy a ochranu kulturního dědictví.

Na tyto zásady se musí dbát nejen při průběhu akce, ale zejm. při její přípravě, např. budování sportovišť či ubytování sportovců (hl. se dbá na zachování kvality ekosystémů a rázu krajiny), ale také po ukončení, tak aby se sportoviště nadále udržovala a v krajině nechátrala, či aby se ekologicky odstranila. Vybrané zásady ochrany přírody jsou ve výzvě ČOV (Český olympijský výbor) definovány takto: Při tréninku a závodech v přírodním prostředí dávej přednost spíše menším sportovním akcím, respektuj pokud možno značené tratě a turistické cesty, v chráněných oblastech uprav sportovní činnost v duchu návštěvního řádu, zejm. v chráněných územích respektuj pokyny pracovníků ochrany přírody a státní správy a sportovní akce plánuj po vzájemné dohodě, posiluj vnímavost k otázkám ochrany přírodního prostředí mezi sportovci a trenéry. Sportovní akce nelze samozřejmě v chráněných územích pořádat bez patřičných výjimek a povolení, protože jsou v některých z nich zakázána přímo zákonem. Ve výjimečných případech bývají tyto akce povoleny, jako bylo např. MS v klasickém lyžování v Jizerských horách v roce 2009.


Významným sportovním odvětvím pro širokou veřejnost je turistika a cykloturistika. S využitím map Google vyhledejte zajímavá turistická místa ve vašem okolí (na hlavní stránce Google najdete mapovou aplikaci s rozšířením, např. o fotografie) a navrhněte si např. víkendový program v přírodě. Vytvořte své osobní desatero chování v přírodě (ze svého pohledu seřaďte body podle "důležitosti").

Pro návrh turistické či cykloturistické trasy výletu využijte také mapy http://www.smartmaps.cz/, www.mapy.cz či www.mapy.idnes.cz. Zaklikněte si zobrazení mapy turistické a vyberte si turistické trasy, cyklotrasy a fotografie, kliknutím na něž lze otevřít celé galerie (obsahují mnoho fotografií zajímavých přírodních i kulturních prvků krajiny SZ Čech a okolí).

K návštěvě přírodní zajímavosti SZ Čech lze využít též stránky http://www.kudyznudy.cz/ a na nich též 3D prohlídky vybraných zajímavostí, nebo webovou TV Ústeckého kraje.