9. Kulturní krajina

Krajina, která byla donedávna něco samozřejmého, dobrého tak leda pro turisty či fotografy, se v poslední době dostává do centra pozornosti širšího okruhu veřejnosti. Čím je tato změna způsobená, proč se o krajině hovoří stále více? Dobrou odpověď nalezneme v knize Obraz krajiny (Cílek, Ložek a kol. 2011), ve které se říká:

"Kým jsme my Češi v proudu kulturních, civilizačních a sociálních změn poslední doby? Přesná odpověď asi není možná, ale obecně se dá říct, že Češi jsou lidé, kteří mají živou a silnou vazbu na český jazyk a českou krajinu a cítí se být spjati s místní historií a kulturou. Podíváme-li se na celou záležitost blíž, pak česká historie i kultura budou částmi historie evropské či světové, ale jazyk a krajina budou jednoznačně náležet určité oblasti uprostřed Evropy. Zatím tedy můžeme říct, že péče o krajinu a jazyk je i péčí o národní identitu."

"Krajina se najednou stává čímsi více – něčím co nás zakotvuje v nejistém proudu světa, čím se odlišujeme od ostatních národů a co zakládá nejenom naší kulturu a identitu, ale i naše bohatství. Není to málo."

V následujících kapitolách se Vás pokusíme seznámit s naší krajinou, která se již stovky let vyvíjí ve vzájemné interakci s lidskými aktivitami. Člověk krajinu jistě výrazně ovlivňuje a stejně dobře platí, že krajina ovlivňuje lidské chování.